Sứ Sambo: Đĩa bát giác 18cm - Sản xuất tại Hàn Quốc. Sứ Sambo: Đĩa bát giác 18cm - Sản xuất tại Hàn Quốc. Sứ Sambo: Đĩa bát giác 18cm MD038 Đĩa Số lượng: 1000 Chiếc. Sứ cao cấp.
Cloud Zoom small image
˂
˃


  • Sứ Sambo: Đĩa bát giác 18cm - Sản xuất tại Hàn Quốc.